پلی وینیل کلراید (PVC)

پلی وینیل کلراید (PVC)تمامی گریدهای PVC را می توان از طریق شرکت پترو پارت آراد ارس تهیه کرد

سوسپانسیون

 • PVC S57 LG (PVC)
 • PVC S57 بندر امام
 • PVC S57 غدیر
 • PVC S65 اروند
 • PVC S65 غدیر
 • S65 بندر امام
 • S70 بندر امام
 • S70 آبادان

امولسیون

 • PVC 1202
 • PVC 1302
 • PVC 2070
 • PVC 3090
 • PVC 701
 • PVC 703
 • PVC 6834
 • PVC 7244
پترو پارت آراد